haslo

Nasz zespół

Fundacja „Zbójnicki Szlak” skupia osoby, dla których Karpaty są przedmiotem szeroko rozumianej aktywności poznawczej, badawczej, artystycznej, kulturalnej i społecznej.

 


logo2Grupę aktywnego wsparcia wokół projektu i Fundacji tworzą przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, pasjonaci turystyki, ekolodzy, ikony polskiej turystyki, przewodnicy górscy, samorządy terytorialne.

Projekt „Szlak Zbójników Karpackich” zrzesza miłośników szeroko pojętej góralszczyzny, gór, pasjonatów karpackiego dziedzictwa kulturowego zapuszczających się w te dzikie góry, młodych badaczy i wiele innych osób związanych z Karpatami.

Oprócz poznawania i odkrywania dla siebie najodleglejszych części naszych ulubionych gór - Karpat wycieczki pozwalają nam oderwać się od szarej codzienności, wielkomiejskiej cywilizacji, pobyć trochę w innym świecie, zasmakować zbójnickiej przygody. Wyprawy te oczyszczają umysł, doskonalą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i działania w grupie. Pozwalają dowiedzieć się czegoś więcej o nas samych, wypróbować najlepsze cechy charakteru, zawiązać trwałe i owocne przyjaźnie.

Przez stulecia Karpaty znajdowały się pod wielokrotnie zmieniającymi się wpływami kilku wielkich kultur. Dzięki temu, że leżały one na ogół na peryferiach wielkich mocarstw, czas płynął tam wolniej niż gdzie indziej. Jak przed wiekami tak i teraz żyje tam barwna, wielojęzyczna mozaika narodowościowa, z własnymi obyczajami i tradycjami. W dobie postępujących w tej części Europy przemian oraz unifikacji kultur narodowych chcielibyśmy podczas naszych wycieczek odwiedzić te miejsca w Karpatach w których żyje się "po staremu", a których specyfika w krótkim czasie najprawdopodobniej bezpowrotnie zaniknie. Uważamy, że byłoby to z wielką szkodą nie tylko dla ich mieszkańców ale też dla wszystkich tych, którzy rozumieją znaczenie różnorodności kulturowej.

Styl uprawianej przez nas turystyki nawiązuje do tej, jaką uprawiali prekursorzy polskiej turystyki górskiej w Karpatach. Aby dotrzeć tam, gdzie nie docierają inni rezygnujemy z większości udogodnień, z jakich korzystają masowi turyści. Gotujemy na ognisku, sypiamy w namiotach, szałasach lub pod gołym niebem, możliwie jak największą część dnia staramy się spędzić w górach.

Dbamy o bezpieczeństwo trzymając się szeregu wypróbowanych zasad. Zbieramy informacje o miejscach związanych ze zbójnikami karpackimi, które planujemy odwiedzić oraz możliwych problemach, starannie przygotowujemy sprzęt oraz prowiant.

Leszek Młodzianowski z Janem Sztefkiem - Wielkim ZbójnikiemJesteśmy grupą otwartą na nowych ludzi, którzy zechcą działać wspólnie z nami. Tym, którzy zdecydują się na wspólne działania związane z poznawaniem fenomenu zbójnictwa karpackiego  stawiamy takie same wymagania jak nam samym. Oczekujemy ludzi samodzielnych, odpowiedzialnych, zdolnych do działania w grupie, posiadających podstawowe umiejętności niezbędne w górach. Chętnie podzielimy się zdobytą przez nas wiedzą i doświadczeniem i nie mniej chętnie chcemy uczyć się od innych tego, w czym są od nas lepsi.

Jednym z głównych celów powstania i działalności Fundacji „Zbójnicki Szlak” jest nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi tematyką zbójnictwa karpackiego dla umożliwienia maksymalnego udokumentowania fenomenu zbójnictwa karpackiego.

Wspólne działania pozwalają wymieniać doświadczenia oraz osiągać i eksplorować te zbójnickie miejsca w górach, do których samodzielne dotarcie byłoby znacznie bardziej uciążliwe lub niebezpieczne, a czasami wręcz niemożliwe.

Jednym z założeń Fundacji „Zbójnicki Szlak” jest możliwość systematycznych wyjazdów w Karpaty - szczególnie te mniej znane i trudniej dostępne – a związane z tradycją zbójnictwa karpackiego.

Karpaty są rdzeniem Europy Środkowej, swoistym fenomenem kulturowo-historycznym, pewną całością geograficzną, historyczną i społeczną, wznoszącą się ponad przecinające je granice państwowe. Są nierozerwalnym splotem kultur, miejscem ścierania się i nakładania wpływów polskich, ruskich, ukraińskich, rumuńskich, słowackich i węgierskich, a także niemieckich, żydowskich i wielu, wielu innych.

Tak postrzegane Karpaty chcemy poznawać, badać i ochraniać, upowszechniać i popularyzować wiedzę o nich oraz starać się o zachowanie ich kulturowej złożoności i bogactwa.

Zamierzamy działać na rzecz wzajemnego poznawania współzamieszkujących je narodów i grup etnicznych, a także zachowania ich tożsamości.

Szczególną wagę przywiązujemy do przełamywania narosłych uprzedzeń narodowościowych. Można tego dokonać prowadząc rzetelne badania i popularyzowanie wkładu poszczególnych grup etnograficznych i narodowościowych w kształtowanie obrazu kulturowego Karpat.

Chcielibyśmy stworzyć miejsce rzeczowej wymiany poglądów i upowszechniania wyników badań. Miejsce spotkań i wspólnych działań ludzi o różnych poglądach, przedstawicieli różnych narodowości, obywateli różnych państw - wszystkich dla których Karpaty są obiektem zainteresowań.

Będziemy dokumentować przeszłość i propagować ochronę zabytków, wspierać folklor i poczynania kultywujące karpackie tradycje artystyczne. Zamierzamy rejestrować stan środowiska przyrodniczego i zachodzące w nim zmiany, wspomagać działalność naukową, popularno-naukową, publicystyczną i literacką krzewiącą wiedzę o Karpatach.

Chcemy także wspomagać popularyzowanie muzeów, skansenów, izb regionalnych, festiwali folklorystycznych, a także rezerwatów przyrodniczych i parków narodowych w obrębie projektu „Szlaku Zbójników Karpackich”.

Program Fundacji „Zbójnicki Szlak” jest mozaiką ułożoną z indywidualnych programów każdego z nas.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w gronie życzliwych osób chcą uprawiać swoje karpackie pasje i zbójnickie zainteresowania, wszystkich — bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania.

Pragniemy nawiązać stałe kontakty i współpracę z zainteresowanymi problematyką karpacką towarzystwami regionalnymi i turystyczno-krajoznawczymi oraz ośrodkami naukowymi i muzealnymi w kraju i za granicą.

Nasza wspólna praca zadecyduje o tym, czym Fundacja będzie. Jest ona bowiem jego największym kapitałem. Im większy będzie jej wkład tym silniejsza i skuteczniejsza w działaniu będzie Fundacja.

Zbójnicka drużyna

ZARZĄD FUNDACJI „ZBÓJNICKI SZLAK”:

Założyciel i Prezes Fundacji „Zbójnicki Szlak” - Leszek Młodzianowski  

Pasjonat góralszczyzny, zbójnictwa karpackiego, twórca „Szlaku Zbójników Karpackich”, absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach Piotrowicach na kierunku Turystyka Międzynarodowa, wieloletni pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnik beskidzki, kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, rezydent w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich.

leszek43

Ukończone kursy:
 
• Nowe technologie promocji i współpracy w sieci firm turystycznych,
• Finansowanie rozwoju firm turystycznych ze środków Unii Europejskiej,
• Negocjacje i techniki sprzedaży, Sprzedaż i marketing w turystyce,
• Autoprezentacja  i wystąpienia publiczne
• Prowadzenie działalności agroturystycznej
• Doradca ds. szkoleń sektora MŚP
• Techniki wywierania wpływu społecznego
• Negocjacje managerskie
• Zarządzanie sprzedażą poprzez jakość
• Tworzenie relacji z mediami w ramach Akademii Medialnej
• Współpraca warunkiem prawidłowego rozwoju produktu turystycznego
• Źródła finansowania projektów turystycznych
• Rozwój turystyki w regionie w oparciu o współpracę samorządów, przedsiębiorców i organizacji turystycznych
• Promocja sieciowego produktu turystycznego
• Komercjalizacja produktu turystycznego

Przyznane nagrody: 

• 2005  - Urząd Miasta Kraków. Nagroda od Federacji Włoskiej Prasy Turystycznej (Federazione Europea della Stampa Turistica) za zasługi dla rozwoju Turystyki Międzynarodowej


• 2007 – Dyplom Uznania od kapituły ogólnopolskiego konkursu „Turystyka – Wspólna Sprawa” – za opracowanie najlepszego produktu turystycznego w Polsce „Szlak Zbójników Beskidzkich”.

 
V-ce prezes - Jarosław Dobkiewicz

IMG 1825Od dzieciństwa górołaz, podróżnik, miłośnik gór, góralszczyzny oraz ekologii. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie w turystyce. Wydawca oraz administrator wielu portali o tematyce turystycznej i kulturalnej. Prowadzenie szkoleń w zakresie kreatywnego myślenia oraz promocji obiektów oraz organizacji turystycznych w sieci internet.

Od 2003 roku zawodowo związany z turystyką nie tylko poprzez kierunek studiów, ale i praktykę. Uczestnik wielu szkoleń związanych z możliwością pozyskiwania środków unijnych w ramach promocji turystyki, a także kulturą organizacyjną firmy. Prowadząc swoją działalność wspiera branżę turystyczną fachową wiedzą oraz pomocą.

Zajmuje się kompleksową promocją obiektów turystycznych w nowoczesnej formie z wykorzystaniem najnowocześniejszych form przekazu. Przygotowuje materiały promocyjne, które wzmacniają ich wizerunek oraz zwiększają świadomość marki.

Od 1,5 roku przygotowuje filmy promocyjne dla obiektów, biur podróży i podmiotów z branży turystycznej.

Regularnie podróżuje eksplorując nowe kierunki turystyczne zarówno w Polsce oraz w Europie.

Zapalony fotograf z ogromnym portfolio fotografii turystycznej.

Rada Fundacji

piotrPiotr Drzewski

Od zawsze wielki miłośnik gór, zapalony turysta, wędrowiec, czasem też podróżnik. Współpracuje ze Studenckim Kołem Przewodników w Łodzi, Katowicach, Gliwicach i Krakowie. Długoletni opiekun górski baz namiotowych i chatek studenckich. Animator kultury, współpracujący z Osiedlowym Centrum Kultury Pegaz i OCK Aleksander w Bielsku-Białej.

Organizuje spotkania o tematyce górskiej i okazjonalnie spotkania kulturalne. Współorganizator Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa w Łodzi i przeglądu piosenki turystycznej w Zwardoniu.

Redaktor naczelny i reporter portalu www.e-beskidy.com, twórca serwisu www.chatki.yoyo.pl. Prócz tego freelancer: dziennikarz, webmaster i tłumacz języka czeskiego i słowackiego.

 

 

 

 

 

 

OSOBY WSPIERAJĄCE PROJEKT „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH”

 1. MAŁGORZATA HANDZLIK – poseł do Parlamentu Europejskiego

malgosia handzlik 
2. DR ZYGMUNT KRUCZEK – ikona polskiej turystyki, geograf, wykładowca na AWF Kraków, Prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa www.federation-guides.pl, koordynator projektu TWS www.tws.org.pl

kruczek76

3. ALEKSANDER GIERTLER – prezes Nowosądeckiej Izby Turystyki, prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej www.itrp.pl

giertler22


4. JERZY KAPŁON – dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie www.cotg.pttk.pl

jerzykaplon


5. ZYGMUNT PYTLIK – autor imprez: „Wybory Cepra Roku” w Białce Tatrzańskiej oraz „Dzień Polowaca” w Jurgowie, autor wielu humorystycznych publikacji o góralach.

pytlik


6. JACENTY IGNATOWICZ – gawędziarz, multiinstrumentalista, finalista programu Mam Talent z TVN, uczestnik Sabałowych Bajań

Jacenty11


7. ANDRZEJ MURAŃSKI – poeta, góralski przepowiadacz pogody, zielarz, gawędziarz z Sabałowych Bajań

muranskiandrzej

8. JÓZEF KUROWSKI – zwany kosmicznym góralem, rzeźbiarz, bioenergoterapeuta.

kurowski1


9. JAN SZTEFEK - WIELKI ZBÓJNIK, szef Rady Zbójnickiej Gromady Górali na  Śląsku Cieszyńskim z/s w Ustroniu, pomysłodawca i organizator pięciu edycji imprezy „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny”, która promuje doskonałe walory smakowe baraniny, którą jak znawcy wiedzą – zbójnicy uwielbiali.

4516 g

Z góralskim pozdrowieniem - Haś!

Zapraszamy do współpracy!

Opracowując projekt „Szlak Zbójników Karpackich” skorzystano z blisko 1000 źródeł dotyczących zbójnictwa karpackiego, które znajdują się tutaj. Kliknij!

joomla template 1.6
Loading...